முகப்பு அட்டை (2000)

 

கிராமப்புறத் தமிழகம்

தற்காலப் பிரச்சனைகளும் மக்கள் எதிர்பார்ப்புகளும்

 

சமூகவியல் ஆய்வுத் திட்டம்

ஆசிரியர் குழு

ந. முருகானந்தம்

நியூஜெர்சி, அமெரிக்கா

கோ. ராஜாராம்

கனெக்டிகட், அமெரிக்கா

ஒருங்கிணைப்பாளர்

எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

விருதுநகர்

 

சிந்தனை வட்டம்

நியூஜெர்சி

அமெரிக்கா

2000